Moje konto
0
Lista życzeń
0
Koszyk

Zgoda SMS

Treść zgody dobrowolnej dotyczącej wysyłania wiadomości SMS

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Pitbull Promotion Sp. z o.o., ul. Świętojańska 112, 81-388 Gdynia
NIP: 5862339153, tel: 530 33 44 47, mail: sklep@pitbull.pl za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w postaci smsów/mms-ów (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w sposób listowny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Pitbull Promotion Sp. z o.o., na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pitbull.pl lub w inny uzgodniony sposób.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:
1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym pitbull.pl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Pitbull Promotion Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Świętojańska 112, 81-388 Gdynia e-mail: sklep@pitbull.pl, telefon: 58 691 66 80 / +48 534 883 424.
4. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Kautz, dane kontaktowe sklep@pitbull.pl.
5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.
6. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy zapewniające obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, integrowaniem zamówień z Allegro, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe.
7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza je niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.